Zarząd

Skład zarządu:

  • Prezes – Ewa Czarnota
  • Wiceprezes – Krzysztof Matusewicz
  • Skarbnik – Aleksandra Kaźmierska-Bruder
  • Członek – Joanna Duda-Majchrowska

Skład komisji rewizyjnej:

  • Przewodnicząca – Justyna Marszałek
  • Sekretarz – Agnieszka Dachowicz
  • Członek – Krystyna Waligóra