Kontakt

Adres Stowarzyszenia:
BIEGUSY – Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
ul. Sucharskiego 17
65-562 Zielona Góra

Adres e-mail:
biegusylubuskie@wp.pl

Telefon:
Prezes – 605 669 479

Adres internetowy:
www.biegusy.zgora.pl

NIP: 929-14-19-204
KRS: 0000100115

nr rachunku bankowego: 27 1090 2532 0000 0006 3615 0253