FDA wyraża zgodę na ponowne wprowadzenie leku TYSABRI do leczenia SM - Medycyna - Wiadomości
 
 
Zaloguj się...
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Menu
Stowarzyszenie
Strona główna
Artykuły
Galeria
Forum
Download
Linki
 
Medycyna : FDA wyraża zgodę na ponowne wprowadzenie leku TYSABRI do leczenia SM
Napisał Cypek dnia 2006-06-10 10:00:00 (6921 odsłon)
Medycyna

Firmy Biogen Idec oraz Elan Corporation, plc ogłosiły dzisiaj, że Amerykańska Komisja ds. Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała uzupełniającą Aplikację o licencję biologiczną (sBLA) w sprawie ponownego wprowadzenia leku TYSABRI (natalizumab) w monoterapii nawrotowej postaci stwardnienia rozsianego (SM), gdzie celem leczenia jest spowolnienie postępu niesprawności oraz zredukowanie ilości klinicznych nawrotów choroby.

TYSABRI będzie dostępny po zrealizowaniu kluczowych działań związanych z planem ograniczania ryzyka, uwzględniających wyniki przeglądu przez FDA materiałów edukacyjnych i treningowych, wewnętrznej walidacji systemów opartych na finalnych wymogach FDA oraz treningu personelu wewnętrznego. Ostatecznie firmy spodziewają się dostępności TYSABRI w lipcu.FDA wyraziła zgodę na ponowne wprowadzenie leku po dokonaniu przeglądu uwzględniającego: dane z badań klinicznych, zmienione oznakowania kładące większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa leczenia oraz plan ograniczania ryzyka (program przepisywania leku TOUCH), zaprojektowany celem informowania lekarzy i pacjentów o korzyściach i zagrożeniach leczenia TYSABRI. Plan TOUCH informuje też o minimalizowaniu ryzyka wystąpienia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML). Z powodu podwyższonego ryzyka PML monoterapia TYSABRI generalnie zalecana jest u pacjentów, którzy nie wykazywali adekwatnej odpowiedzi na inne metody leczenia SM lub ich nie tolerowali.Wydarzenie to jest następstwem jednogłośnej decyzji Komitetu Doradczego FDA ds. Leków Obwodowego i Ośrodkowego Układu Nerwowego z 8 marca 2006 roku o pozwoleniu na ponowne wprowadzenie TYSABRI. Biogen Idec i Elan dobrowolnie wycofały ten lek z rynku w USA, jak również wstrzymały wszystkie trwające badania kliniczne w lutym 2005, na podstawie doniesień o PML (PML to oportunistyczna infekcja wirusowa mózgu prowadząca zwykle do śmierci lub ciężkiego kalectwa).Program przepisywania leku TOUCH

Program TOUCH (skrót od angielskiego - TYSABRI Outreach: Unified Commitment to Health) opracowano we współpracy z FDA w celu ułatwienia prawidłowego stosowania TYSABRI, oraz bieżącej oceny częstości i czynników ryzyka wystąpienia PML i innych poważnych, oportunistycznych infekcji związanych z leczeniem tym lekiem. Program ten jest odzwierciedleniem dążenia firm Biogen Idec i Elan do udostępnienia w odpowiedzialny sposób wyjątkowych korzyści ze stosowania TYSABRI.Elementy Programu przepisywania leku TOUCH obejmują:

- Zmianę oznakowania, z umieszczeniem w wyróżnionej ramce ostrzeżenia o ryzyku PML, jak również informacji o przeciwwskazaniu do stosowania TYSABRI u pacjentów poddawanych przewlekle leczeniu immunosupresyjnemu lub immunomodulującemu oraz u osób z upośledzeniem funkcji układu odpornościowego z powodu HIV, złośliwych chorób hematologicznych, po przeszczepach organów lub leczeniu immunosupresyjnym.

- Obowiązkowe włączenie do programu wszystkich lekarzy, aptek centralnych, centrów infuzyjnych oraz pacjentów pragnących odpowiednio: przepisywać, dystrybuować, podawać lub otrzymywać TYSABRI.

- Kontrolowaną, scentralizowaną dystrybucję leku tylko do autoryzowanych centrów infuzyjnych.

- Wprowadzenie obowiązkowych, zaakceptowanych przez FDA narzędzi edukacyjnych dla pacjentów i lekarzy (przewodnik dla pacjenta, formularz zgłoszenia do TOUCH oraz comiesięczna lista z czynnościami do wykonania przed infuzją leku).

- Ciągłą ocenę ryzyka PML i ogólnego bezpieczeństwa.

- Prowadzenie badania kohortowego obserwacyjnego obejmującego 5 000 pacjentów przez 5 lat - Program globalnej oceny bezpieczeństwa TYSABRI (TYGRIS).Informacje o TYSABRI

W dwuletnim badaniu nad TYSABRI w monoterapii AFFIRM wykazano, że lek ten redukował ryzyko postępu niesprawności o 42% (p poniżej 0,001), co było podstawowym punktem końcowym badania. Osiągnięto również redukcję o 67% (p poniżej 0,001) rocznej ilości nawrotów choroby w porównaniu z placebo. W czasie leczenia TYSABRI uzyskano także utrzymującą się i statystycznie istotną redukcję aktywności uszkodzeń mózgu, obserwowanych badaniem MRI. Dane z uzupełniającego, dwuletniego badania SENTINEL pokazują ponadto, że leczenie TYSABRI w połączeniu z lekiem AVONEX (interferon beta-1a) miało istotny wpływ na progresję niesprawności, częstość nawrotów oraz aktywność choroby w obrazach MRI w porównaniu z leczeniem samym preparatem AVONEX.TYSABRI podwyższa ryzyko PML, oportunistycznej infekcji wirusowej mózgu, prowadzącej zwykle do śmierci lub ciężkiego kalectwa. PML wystąpiło u trzech pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, którzy równocześnie otrzymywali immunomodulatory (interferon beta u pacjentów z SM) lub mieli upośledzoną czynność układu odpornościowego z powodu niedawnego leczenia immunosupresyjnego (np. azathioprine u pacjentów z chorobą Crohna). Dwa z tych przypadków zaobserwowano w grupie 1 869 pacjentów z SM, u których mediana okresu leczenia wyniosła 120 tygodni. Trzeci przypadek PML wystąpił w grupie 1 043 pacjentów z chorobą Crohna po podaniu pacjentowi ośmiu dawek leku. Liczba przypadków jest zbyt niska, a grupy leczonych pacjentów zbyt małe, aby ostatecznie wnioskować o tym, że ryzyko PML jest niższe u pacjentów leczonych wyłącznie TYSABRI, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi równocześnie inne leki osłabiające odporność lub z upośledzoną odpornością z innych powodów. Lekarze powinni monitorować pacjentów zażywających TYSABRI pod kątem wszelkich objawów lub skarg mogących sugerować PML. Podawanie TYSABRI należy zaprzestać natychmiast po stwierdzeniu pierwszych objawów sugerujących PML.TYSABRI jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy chorują lub chorowali na PML lub o których wiadomo, że są uczuleni na TYSABRI albo na któryś z jego składników. W badaniu III fazy z kontrolą placebo nad stosowaniem TYSABRI w SM, ogólna zapadalność i częstość innych infekcji była podobna w grupie otrzymującej TYSABRI i w grupie kontrolnej. Zakażenia wirusem Herpes były nieco częstsze w grupie z TYSABRI. Częściej występujące infekcje przy stosowaniu TYSABRI obejmowały zakażenia dróg moczowych, dolnych dróg oddechowych, infekcje żołądkowo-jelitowe oraz zapalenie pochwy. Obserwowano poważne oportunistyczne i inne, atypowe infekcje u pacjentów leczonych TYSABRI, przy czym część z tych pacjentów otrzymywała jednocześnie leki immunosupresyjne.Inne poważne i powszechne działania niepożądane w badaniach klinicznych występowały z podobną częstością we wszystkich grupach badanych. Poważne działania niepożądane u pacjentów otrzymujących TYSABRI obejmowały reakcje z nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny), depresję, kamicę żółciową. Zapalenie wyrostka robaczkowego było częstsze u pacjentów przyjmujących łącznie TYSABRI i AVONEX. Częstsze działania niepożądane w czasie leczenia obejmowały reakcje poinfuzyjne, bóle głowy, zmęczenie, bóle kończyn i stawów, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, biegunkę i wysypkę.?ródło: www.biotechnologia.com.pl

Ocena: 3.00 (1 głos) - Oceń tę wiadomość -
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Szukaj
Tematy
Kto jest online?
1 użytkowników jest na stronie (1 użytkowników przegląda Wiadomości )

Użytkownicy: 0
Goście: 1

więcej...
Licznik

Copyright © by Biegusy 2006-2010
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane SM w Zielonej Górze
Stwardnienie Rozsiane | Antymail | Forum stwardnienie rozsiane SM