Tytuł artykułu:   Hipoterapia
Pierwszy nadesłany:   Wed 31 May 2006
Opis:  
Tekst artykułu:

Hipoterapia jest to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia, lub "po ludzku": działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. To młoda forma rehabilitacji i terapii, stosowana zarówno wobec dzieci jak i dorosłych. Wykorzystuje o­na konia - jego obecność i stwarzane przez niego możliwości terapeutyczne. Zatem hipoterapia to zarówno rehabilitacja poprzez jazdę konną jak i terapia poprzez sam kontakt z koniem, kiedy najważniejszy jest kontakt emocjonalny z tym wspaniałym zwierzęciem i związana z obecnością konia sytuacja terapeutyczna.


Koń wyzwala emocje. Od strachu po miłość. Uczy wrażliwości i opiekuńczości ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. Motywuje do działania, uczy i daje chęć do zmagania się z przeciwnościami losu. Hipoterapia jest więc wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia - współterapeuty.


Ten artykuł został opublikowany na:
Strona: Biegusy - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
URL: http://www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=5