Tytuł artykułu:   Jeden Procent dla OPP
Pierwszy nadesłany:   Mon 17 Sep 2007
Opis:  
Tekst artykułu:
Szanowni Państwo
W tym roku ponownie możecie przeznaczyć 1.5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oznacza to ze jeśli zechcą Państwo wesprzeć w ten sposób nasze Stowarzyszenie powiększy się grono chorych korzystających z naszej pomocy.

Jak dokonać odpisu na rzecz Biegusów?
1. Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Ustal wysokość należnego podatku za rok poprzedni i oblicz ile wynosi 1.5% należnego podatku.
2. Wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT w części: "Wniosek o przekazanie 1.5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)"
3. W pozycji Nazwa OPP: Biegusy, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Zielonej Górze
4. W pozycji Numer KRS: 0000100115

O czym należy pamiętać:
- Wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół, czyli kwotę 45,67 PLN zaokrąglamy do 45,00 PLN
- Odpis 1.5% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny. Przypominamy, że począwszy od 2005 roku limit odpisu darowizn wynosi maksymalnie 6% dochodu.
- Osoby pobierające emerytury i renty chcące przekazać 1.5% podatku należnego muszą wypełnić odpowiedni druk PIT na podstawie dokumentu, który otrzymają z ZUS (nawet wtedy, kiedy z nie mają przychodów z innych źródeł).

Więcej szczegółów znajdą państwo w poradniku Ministerstwa Finansów dotycząca sposobu przekazywania odpisu 1.5% podatku na rzecz OPP: PORADNIK

Ten artykuł został opublikowany na:
Strona: Biegusy - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
URL: http://www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=22